Til innholdet

  Demens

   

  Dagtilbud til personer med demens Les hele konseptet her! Målgruppe

  Målgruppen for tjenesten «Dagtilbud til personer med demens» er hjemmeboende personer med demens. En definisjon av demens kan være: «Fellesbetegnelse på en tilstand som kan være forårsaket av ulike organiske sykdommer, kjennetegnet ved en kronisk og irreversibel hukommelsessviktsvikt, sviktende evner til å utføre daglig-livets aktiviteter og endret sosial [...]

  Les mer...

  Skole og oppvekst

  Flere barn og unge har en utfordrende hverdag på skolen. Det er ikke alle som faller naturlig inn i den vanlige skolen. Noen trenger en alternativ opplæringsarena som er basert på større voksen kontakt og læring gjennom praktiske oppgaver.

  Mestring, trivsel og økt mestring

  Inn på tunet gårder kan hjelpe barn og ungdom til å føle [...]

  Les mer...

  Helse og omsorg

  Positive hverdager øker livskvaliteten. Det er godt for kropp og sjel å komme sliten hjem etter en god arbeidsdag. For å få struktur i hverdagen er det viktig å ha en god aktivitet å gå til. Noen som venter på deg, dyra på gården skal ha stell og det skal lukes i hagen. Dagen [...]

  Les mer...

  Arbeidstrening

  Vi tilrettelegger for brukere fra psykisk helsevern, kriminalomsorgen, flyktninger, fra rusomsorgen og andre som kan ha nytte og glede av dagtilbud på gård. Tilbydernes arenaer og innhold i tilbudet gir unike tilbud som tilpasses brukerne. Dette er en av styrkene i våre tjenester, det [...]

  Les mer...

  Konsepter

   

  Vi arbeider for tiden med et stort Konsept- og kompetanseutviklingsprosjekt.

  Etterhvert som konseptene er klare, vil de bli lagt ut her. De resterende blir ferdigstilt utover i 2016/17.

  Dagtilbud til personer med demens : se konseptet her Aktiv nyankommet: se konseptet her Gårdshelg: se konsept her Gårdsdag, under utvikling Gårdskveld/fritidstilbud, under utvikling Dropout videregående skole, under utvikling Alternativ skolearena, under utvikling

  I tillegg kan vi levere tjenester innen:

  Arbeidstrening NAN/Kommune Gårdssoning Kriminalomsorgen

   

   

   

   

  Les mer...

Hva skjer?

Ny samarbeidsavtale med Matmerk

Den nye sammarbeidsavtalen med Matmerk kan du lese her

God jul med medlemsfordeler i Gjensidige

Inn på tunet Akershus ønsker alle sine medlemmer en riktig god jul og et fredfylt og godt nytt Inn på tunet år i 2017. Veldig god nyhet til våre medlemmer av Inn på tunet Akershus SA, og for de som ønsker å bli nye medlemmer av vårt samvirkelag. Meld dere inn og få 10% rabatt  Les mer »

Fagkveld – Integrering

Det arrangeres fagkveld for inn på tunet bønder, som ønsker/vurderer å tilby tjenester innenfor området «integrering».

>> Se alle saker