Konsept aktiv nyankommet150konsept-aktiv-nyankommet150DSC_8402http:

 

Aktiv nyankommet!

Les konseptet i sin helthet her                          Les kortversjonen av konseptet her

 

Innledning

Urolighetene i verden har ført til et økt antall flyktninger til Norge de siste årene. Det er bred enighet om at de som får oppholdstillatelse skal integreres raskest mulig i det norske samfunnet.

Inn på tunet Akershus er et nettverk av gårdbrukere som tilbyr velferdstjenester på sine gårdsbruk. Vi kan bistå kommunene i arbeidet med å tilby nyankomne flyktninger norsk- og samfunnskunnskaps opplæring i tråd med lovverket. Vår tjeneste «Aktiv nyankommet» kan være et viktig bidrag i integreringsarbeidet rettet mot nyankomne flyktninger. I et gårds-miljø finnes det mange arbeidsoppgaver og opplevelser som fremmer praktisk språkopp-læring i trygge omgivelser. Gårdbrukeren kan bistå i arbeidet med å fremme integrering, utvikle lokal identitet og bidra til å skape sosiale møteplasser både på og utenfor gården.

Målgruppen for tjenesten «Aktiv nyankommet» er nyankomne flyktninger som har rett og plikt til å delta i kommunenes introduksjonsprogram.

 .

Aktiviteter på gården og i gårdsmiljøet kan være;

v Lære om og delta i lokal matproduksjon

v Stell og kontakt med dyr

v Dyrke grønnsaker, plukke bær, frukt og foredling av dette

v Tilberede mat, både egne tradisjonelle retter og norsk moderne og tradisjonsmat, baking

v Måltider med fokus på sunt kosthold

v Invitere til åpent gårdstreff (hjelp til rekruttering i «flyktningevenn/flyktningguide»)

v Samhandling med Røde kors eventuelt andre frivillige organisasjoner

v Gå tur, lære å ferdes i norsk natur og skog til ulike årstider

v Lære om norsk natur og dyreliv

v Lage kunst og bruksgjenstander av ting en finner i naturen rundt gården

v Vedlikehold av bygninger, hage, maskiner

v Hogge ved, måke snø og andre praktiske oppgaver som finnes naturlig på gårder

 

flyktninger