OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Inn på tunet Akershus SA er et bedriftsnettverk (samvirke) av Inn på tunet tilbydere i Akershus som skal fremme næringsutvikling for våre medlemmer der kjerneaktivitetene er knyttet til inn på tunet tjenester med basis i gårdens ressurser. Bedriftsnettverket skal profilere og øke omsetningen av medlemmenes produkter og tjenester, samt bidra til medlemmenes faglige utvikling og nettverk.

Bedriftsnettverket eies av sine medlemmer. Alle eierne av Inn på tunet Akershus er selvstendig næringsdrivende bønder, mens foretaket er registrert som et Samvirkeforetak. Foretakets administrasjon og aktiviteter finansieres ved 16,5 % (maks kr 50.000 pr medlem pr år) av  på Inn på tunet-omsetningen levert av eierne.

Vervekampanje 2016

Som medlem i bedriftsnettverket får du:

 Startpakke
 Gårdsbesøk for å bli kjent med gården
 Gjennomgang og undertegnelse av leverandøravtalen
 Info om hvordan ta fatt i KSL godkjenningsprosessen
 Utarbeide presentasjon av gården på vår hjemmeside

Avtaleprosess med kjøper
 Deltar i forhandlinger, salgsmøter etter behov
 Følger med på DOFFIN
 Utarbeide anbud/avtaler/tilbud sammen med gårdbruker
 Fordeling av oppdrag mellom gårdene, det som passer for en deltaker er ikke sikkert er det rette for en annen. Her vil
administrasjonen hjelpe kjøper å finner rett leverandør

Administrasjon
 Utarbeider faktureringsgrunnlag som gårdbruker benytter
 Fakturerer og følger opp utestående fordringer
 Avregner mot gårdbruker samme dag det faktureres, SA’et tar risikoen ved utestående fordringer
 Avregner gårdbruker etter årsmøtets satser (10% av omsetningen, maks kr 50000 pr år)
 Foreslå/bistå i å skaffe vikarierende gård/vikar ved behov så langt det lar seg gjøre
 Inn på tunet skilt til å henge på yttervegg

Kompetanseheving
 Tilbyr medlemssamlinger i egen regi 1-2 ganger per år
 Arrangerer tema, fagdager, fagkurs, lovpålagte kurs og mer driftsrettede kurs
 Vise initiativ til felles deltakelse på andre kurs/konferanser
 Tilbud om Veiledning/coaching
 Dekking av deler eller hele kursavgiften ved enkelte annonserte kurs

Nettverk
 Samtalepartner for gårdbrukerne (medlemmene)
 Felles samlinger gir mulighet for diskusjon av felles utfordringer og muligheter
 Formidler erfaringer mellom gårdbrukerne (medlemmene)
 Mentor for hverandre
 Mulighet til å levere anbud sammen med andre
 Være hverandres vikarer – vikarierende gårder

Et kvalitetssystem for Inn på tunet er nå på plass, KSL 11. Alle eiere i Samvirket må være KSL 11 Inn på tunet godkjent eller i prosesss for å bli godkjent som tilbyder av Matmerk. Dette skal sikre trygghet og kvalitet for både kjøperne av Inn på tunet tjenestene, brukerne og tilbyderne av tjenestene.

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gardsbruk. Tilbudene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gardsbruk er en eiendom som brukes til jord-. skog- eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til garden, livet og arbeidet der. 2011.

Det finnes mye informasjon om Inn på tunet definisjonen og kriteriene for å bli Inn på tunet tilbyder på hjemmesidene til www.matmerk.no.

 

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om samvirket eller om hvordan du kan starte  tilbud på egen gård.

 

Inn på tunet Akershus SA støttes av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Innovasjon Norge.

På siden Om tilbudet finner du mer informasjon om Inn på tunet tjenester og dens hjelpere.