Laster...

 

Kollerud gård, nedre, består av 140 daa dyrka mark (korn) og 200 daa skog. Kollerud er en sentrumsnær gård med gangavstand til butikk, barnehage, skole, sykehjem og idrettsanlegg med kafe.

Gården ligger ved Kollerudvika våtmarksreservat i Hemnessjøen, som blant annet har rike edelkreps- og fiskebestander.

Elin Kollerud overtok gården i 2008 og bor på gården sammen med samboer og to barn.

Geiter og høner gir ull, melk og egg til eget bruk og pleier landskapet i våtmarksreservatet.

Siden 2015 har familien vært besøkshjem for barn som er plassert i beredskapshjem under statlig barnevern. Familien har kapasitet til å være avlastning for et barn til. Gården og sjøen brukes som arena, og barna er blant annet med på stell av dyra, ror på sjøen, bader og fisker, går tur i skogen og deltar generelt i aktiviteter familien vanligvis er med på. Formålet er å gi barna gode opplevelser og flere referansepunkter i den tiden det er i avlastning.

Gården kan også tilby språktrening gjennom aktiviteter på gården. Aktivitetene setter rammen for språkpraksisen ved at relevant vokabular og uttrykksmåter introduseres i en naturlig og praktisk setting. Målet er å formidle norsk språk og kultur gjennom praksis og autentiske situasjoner.

Eksempler på aktiviteter kan være:
• Stell av dyr
• Håndtering av ull, håndarbeid
• Ysting av ost, baking, matlaging
• Fiske og krepsing
• Tur i utmark
• Vedhugging og vedlikehold av kantsoner
• Ungskogpleie
• Enkelt vedlikehold av bygninger
• Jordbearbeiding med traktor

Bryggerhuset fra 1915 settes i stand og skal etter planen stå ferdig til bruk i 2018. Her kan vi tilby et koselig og annerledes lokale med mulighet for å lage og spise bakst og annen mat fra gammel bakerovn for inntil 10 personer av gangen. Bryggerhuset skal ha et enkelt kjøkken med tilgang på vann. Toalettfasiliteter tilbys i våningshuset på gården.

 

Kollerud Gård, nedre

Kontaktperson: Elin Kollerud
Adresse: Kollerudveien 84, 1970 Hemnes
Kommune: Aurskog-Høland
Telefon: 92047234
Mobil: 92047234
E-post: elinkollerud@hotmail.com  

Tilbud: