Elderly woman watering  the garden

Positive hverdager øker livskvaliteten. Det er godt for kropp og sjel å komme sliten hjem etter en god arbeidsdag. For å få struktur i hverdagen er det viktig å ha en god aktivitet å gå til. Noen som venter på deg, dyra på gården skal ha stell og det skal lukes i hagen. Dagen starter gjerne med en samlingsstund rundt kjøkkenbordet før dagens aktiviteter tar til.

Arbeidsoppgaver som gir mestring og trivsel

Gårdbrukeren vil legge til rette for arbeidsoppgaver som gir deltagerne en mulighet til mestring og trivsel. Folk som deltar i Inn på tunet – tilbudet viser at de er glade i dyra og gården. Alle skal kunne delta på sine premisser og i et tilrettelagt tempo.

Vi tilrettelegger for brukere fra psykisk helsevern, kriminalomsorgen, flyktninger, fra rus omsorgen og andre som kan ha nytte og glede av dag tilbud på gård. Tilbydernes arenaer og innhold i tilbudet gir unike tilbud som tilpasses brukerne. Dette er en av styrkene i våre tjenester, det og den nære kontakten som bruker får til mennesker og dyr på tunet. Våre tilbud er skreddersydd for den enkelte deltaker.

.
Opplevelser av grønn omsorg – RandiOAasen
Master oppgave 18.april 2012

Tjenestene kan være innen

  • Dagtilbud tidlig demente
  • Rusomsorg
  • Psykiatri

Aktivitetene kan være relatert til skogkultur, skjøtsel av kulturminner og natursti, vedproduksjon, friluftsliv, enkelt vedlikehold av traktor, redskap og hus, snekkeraktiviteter, enkelt våronnarbeid, jordprøver, gartnerarbeid, hundestell og mye mer.

De som leverer tjenestene