Heading

Flere barn og unge har en utfordrende hverdag på skolen. Det er ikke alle som faller naturlig inn i den vanlige skolen. Noen trenger en alternativ opplæringsarena som er basert på større voksen kontakt og læring gjennom praktiske oppgaver.

Mestring, trivsel og økt mestring

Inn på tunet gårder kan hjelpe barn og ungdom til å føle økt mestring, få bedre trivsel og dermed en mer positiv utvikling. Dagene er delt mellom oppgaver som løses inne – og praktiske oppgaver ute – relatert til skolens fagplan og elevens eget nivå.

Et mål ved å gi en elev et Inn på tunet-tilbud kan være å få eleven til å fullføre sin skolegang.

Forskning har vist at urolige barn og ungdommer nyter spesielt godt av å være ute i naturen og i kontakt med dyr. For å lære å tåle motgang må man vite hva det vil si å lykkes. Elever trenger mestringsopplevelser, og det å bli sett med positivt fortegn. Gården med sin mangfoldige rammer er en suveren arena for dette.           (Jolly, 2007).

Skole

  • Barneskole
  • Ungdomsskole
  • Frafall videregående skole (DROP OUT)
  • Ettermiddagsavlastning
  • SFO tjenester

Besøksgård

  • Gårdsbarnehage
  • Skoleklasser
  • Gårds ferie for barn
  • Helgeavlastning

Besøkshjem og avlastning Barnevern

Gårdsbruk er godt egnet som besøkshjem og til avlastning for barn som i perioder har behov for et ekstra sted å være utover hjemmet. Flere av samvirkets medlemmer har erfaring som fosterhjem og har levert tjenester som avlastningshjem.

 

De som leverer tjenestene