Til innholdet

Ruud Nordre

Kontaktperson: Liv Ragnhild Kongtorp
Adresse: Hornåsengveien 144, 1940 Bjørkelangen
Kommune: Aurskog-Høland
Telefon: 93 24 69 65
E-post: lrkongtorp@gmail.com

Tilbud: , ,

 

 

Gården Ruud Nordre ligger på Bjørkelangen i Aurskog – Høland kommune.  De tilbyr dagaktivitets-tilbud for hjemmeboende personer, med demens i tidlig fase.

Liv Ragnhild Kongtorrp er utdannet sykepleier og har lang erfaring med arbeid med personer med demens, hun er ansvarlig for Inn på tunet tilbudet på gården.

Lokalitetene for IPT tjenestene er en koselig liten husmannsplass oppi skogkanten, tilknyttet gården. På gården driver de blant annet økologisk mjølkeproduksjon. De har også høner, katter og smådyr som deltakerne kan stelle, fore og ha kontakt med. Det vil etterhvert også bli sauer på gården.

Det legges vekt på fysisk aktivitet da det er dokumentert at dette kan bremse demensutviklingen med inntil 3 år. Deltakerne bør derfor være i relativt god fysisk form.

Aktivitetene varierer etter vær, årstid og hva som skjer på gården, og etter brukernes interesser og dagsform. Aktivitetene kan for eksempel være; gå-turer i skog og mark, stell av høner, plukking av egg, såing, planting, luking, småsnekring, vedlikehold, ved, baking, bærplukking, safting, sylting, raking, potetplukking, snømåking etc. og tilbereding av mat.

Det vil bli servert frokost og et varmt måltid, hvor det er fokus på sunn mat og at det skal være sosialt og fredelig rundt bordet.

Målet er at hver deltaker skal få drive med aktiviteter de liker, bli sett og mestre noe hver dag. Dette skaper trygghet og trivsel, og økt livskvalitet både for deltaker og deres pårørende.

Gården ble Inn på tunet godkjent via Matmerk våren 2016.